info@nina-ottosson.ee +372 52 92 012 | +372 5656 0644

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe nina-ottosson.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tähtede Poole OÜ (registrikood 12687829) asukohaga Kadaka tee 2, Tallinn, telefon 5292012, e-kiri info@nina-ottosson.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

− kauba kohaletoimetamise aadress vajadusel;

− pangakonto number;

− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus) kasutatakse ostetud kaupade ja

teenuste ülevaate koostamiseks ning analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja

teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja

tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Tähtede Poole OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse

pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks

kontaktandmetele ka kliendi aadress. Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse

volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et

lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et

kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata

juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja

andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud

töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmete säilitamine

Kõik ostud sooritatakse kasutajakontota ning kasutajaprofiili ning kliendikontot veebipoes kasutusel ei ole. Säilitatakse ainult sellised andmed mida on vaja säilitada raamatupidamise jaoks (seitse aastat).

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude

täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele

vastatakse mitte hiljem kui kolme nädala jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Otseturustusteated

e-poe klientidele otseturundusteateid ei saadeta ning andmeid ei töödelda profileerimise eesmärgil ning selleks andmeid ei koguta.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel

(info@nina-ottosson.ee, tel 5292012). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).